Learning platform

Learning platform

6.5. ANALNÍ SEX

Odhadované čtení:13minut
 • Anální sex je typem sexuální aktivity stejně tak jako například sex orální nebo vaginální. 
 • Je často předmětem stigmatizace, ale mohou ho praktikovat lidé všech sexuálních orientací, je-li jim to příjemné.
 • Při diskuzi o análním sexu lze diskutovat o jeho bezpečnosti, souhlasu, hranicích a ochraně.
 • K osvědčeným postupům ve vzdělávání o análním sexu patří: vyhýbání se jeho zahanbování či šíření mýtů, nabízení přístupu ke kvalitním výukovým materiálům a povzbuzování k testování na pohlavně přenosné nemoci a pohlavně přenosné infekce v rámci preventivních zdravotních prohlídek (platí pro sexuálně aktivní dospívající).

6.5.1. ÚVOD

Anální sex bývá často stigmatizován, patří však k jedné z forem sexuální aktivity. Pokud jde o různé druhy sexu, neexistuje nic jako dobrý nebo špatný sex, a přestože anální sex nevyhovuje každému, jsou lidé, kteří si ho užívají. Totéž platí pro orální a vaginální sex. Nemusí vyhovovat každému, ale každý má právo experimentovat a přesvědčit se o tom na vlastní kůži. 

Anální sex označuje takovou sexuální aktivitu, která zahrnuje konečník. Nemusí nutně zahrnovat jeho penetraci a mohou ho praktikovat lidé jakéhokoliv genderu a sexuální orientace.

6.5.2. ROZVOJ TÉMATU

Studie provedená Hirst et al. (2022) uvádí, že dekonstruování přístupu k análnímu sexu, který je často založen na mylných informacích a hodnotících soudech, může podporovat a hájit zásady a postupy v oblasti sexuálního zdraví a sexuální výchovy. Ve stejné studii bylo uvedeno, že anální sex je často opomíjen, pokud jde o péči o sexuální zdraví žen a dívek ve Velké Británii (kde byl vzorek odebrán).

6.5.2.1. Bezpečnost

Pokud hovoříme o bezpečnosti v oblasti sexuálního života, můžeme uvažovat, jak o duševním/emočním, tak o fyzickém zdraví. Proto pojetí bezpečného análního sexu zahrnuje (ale neomezuje se pouze na):

Souhlas

Otázka souhlasu by měla být nezpochybnitelná. Otevřená komunikace s partnerem/kou o tom, jak moc se cítíte pohodlně a jak daleko jste případně ochotni zajít, je dobrým prvním krokem při otevírání tématu análního sexu. Existuje více možností, jak se zeptat na souhlas, přičemž některé z nich jsou zcela přímé (Chceš mít anální sex?), zatímco jiné mohou být obecnější (Chtěl/a bys prozkoumat i jiné druhy sexu?). Ujištění, že každý ze zúčastněných je na stejné vlně a že se na souhlas ptá a poskytuje ho vždy, když dojde ke změně praktiky nebo když existuje možnost, že by se mohla dostat dál, je to, co udržuje zážitek příjemný a pohodlný.

Když děti/dospívající učíme obecně o bezpečnosti a souhlasu, učíme je, v jakých situacích se cítí dobře a jakým by se vyhnuli, pomáhá jim to orientovat se i v sexuálním životě včetně análního sexu. Používáním jazyka úměrného věku a vyjádřením potřeby dávat a získávat souhlas před jakoukoliv sexuální praktikou podporujeme děti/mladistvé ve formování zdravého sexuálního života v budoucnu.

Více informací o souhlasu si můžete přečíst v tématu 5.6.

Hranice

Nastavení hranic (po obdržení souhlasu) je cennou součástí bezpečných a příjemných sexuálních praktik. Co se týče análního sexu, jelikož je s ním spojeno stigma, může být stanovení hranic užitečné během jeho prozkoumávání (i po něm).

Otevřená diskuze o tom, které situace vám nevadí a ve kterých byste se cítili nepříjemně, může partnerovi/partnerce (partnerům) pomoci orientovat se ve vašich potřebách, zatímco vy se budete orientovat v jejich potřebách.

Když naučíte děti/dospívající diskutovat o vzájemných potřebách a vzájemně je zohledňovat v každodenním životě, pravděpodobně se tato praxe přenese i do jejich sexuálního života. Poznání, že každý člověk má své vlastní hranice a komfortní zóny a že někteří jsou ochotni objevovat nové zkušenosti více než jiní, může vést k budování zdravých sexuálních návyků.

Nastavení hranic může vypadat následovně:

 • „Anální sex by mi nevadil, pokud bychom se oba nechali otestovat na sexuálně přenosné nemoci a pohlavně přenosné infekce.“ 
 • „Anální sex chci vyzkoušet až potom, co si promluvíme o ochraně.“ 
 • „Momentálně se necítím na to, abych vyzkoušel/a anální sex, ale rád/a bych toto téma znovu otevřel/a za několik týdnů.“

Hranice se liší a jsou osobní. Zároveň je také dobře, když se mění. Pokud se ujistíte, že ostatní znají vaše osobní hranice (a vy jejich), bude to pro všechny zúčastněné příjemnější. Mějte na paměti, že si to můžete kdykoliv rozmyslet a přestat, pokud se začnete cítit nepříjemně.

Ochrana

Ochrana je důležitou součástí každého typu sexu, bez ohledu na sexuální orientaci nebo druh sexu (orální, vaginální, anální). Vzhledem k tomu, že konečník nemá schopnost samovolné lubrikace jako vagína, a vzhledem k jeho citlivosti je součástí ochrany lubrikant a kondom.

6.5.2.2. Prozkoumávání a potěšení

Uznání, že anální sex je sexuální praktika podobně jako vaginální a orální sex a že je praktikován i lidmi, kteří nejsou LGBTQ+, je výchozím bodem pro jeho destigmatizaci. Prozkoumávání a nalézání potěšení vypadá u každého jinak. Pokud je tato praktika prováděna se souhlasem a dotyčná osoba se při ní cítí pohodlně, pak neexistuje jeden způsob, který by byl lepší než jiný. Někteří lidé považují zkoumání análních praktik za příjemné, když jsou v přijímající roli, zatímco jiní dávají přednost roli aktivní. Někteří nejsou vyhranění.

Zatímco některým lidem může vyhovovat jakýkoliv typ odsouhlaseného prozkoumávání, jiní mohou mít preference související s:

 • Přípravou těla.
 • Tělesným ochlupením.
 • Způsoby prozkoumávání.
 • Sexuálními pomůckami a hrami.
 • Souvisejícím povídáním.

Proto je třeba se ptát na hranice a žádat o souhlas, což jsou postupy, které by měly být součástí celého průběhu.

6.5.2.3. Odbourávání mylných představ a stereotypů

 • Anální sex je riskantní a špinavý

Anální sex s sebou nese určitá rizika, stejně jako vaginální a orální sex. Vzhledem k citlivosti konečníku může být ohrožení pohlavně přenosnou chorobou vyšší. Toto riziko lze však výrazně snížit, pokud se správně používá ochrana a lubrikant. Co se týče označování análního sexu jako špinavého, bez ohledu na to, zda je tím myšlena pohlavně přenosná choroba a STI, nebo samotná praktika a její možné projevy, dezinformace se šíří mimořádně rychle.

 • Anální sex je jen pro gaye

Anální sex může být příjemný, jak pro lidi s prostatou, tak pro lidi, kteří prostatu nemají. Je to volba a praktika hojně rozšířená i mezi heterosexuálními lidmi. Průzkum, který v roce 2017 provedla agentura AMP jménem společností LifeStyles a SKYN Condoms, zjistil, že téměř 50 % zúčastněných osob (35 % žen, 15 % mužů) praktikuje anální sex (Skyn, 2017).

 • Anální sex oslabuje svaly a může trvale poškodit vaše tělo.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by anální sex oslaboval svaly nebo trvale poškozoval tělo. Když budete své tělo nutit k něčemu, co vám není příjemné, nebo tomu nebudete věnovat pozornost, můžete si případně ublížit. Bezpečný, lubrikovaný anální sex ale není škodlivý a při ohleduplném praktikování nevyvolává trvalé fyzické poškození (Gilmour, 2017).

Dále je pro děti/dospívající, kteří se učí o sexuálním zdraví, přínosné znát základní informace o análním sexu, neboť se může jednat o metodu, kterou mohou chtít prozkoumat. Neinformovanost by je mohla přivést do zranitelných situací, ve kterých by nemusely mít potřebné informace o prevenci a ochraně a mohly by se obávat požádat o radu.

– 6.5.3. DISKRIMINAČNÍ SITUACE K TÉMATU –

B je čtrnáct a uvědomil*a si, že by chtěl*a být více informován*a o sexuálních praktikách ještě předtím, než začne žít sexuálním životem. Ačkoliv se jí*mu podařilo najít některé informace o heterosexuálních sexuálních praktikách, stále hledal*a přehledné zdroje o dalších typech sexu, včetně análního sexu. Jelikož nebyl*a schopen*a zjistit, které zdroje jsou důvěryhodné a které ne, pokusil*a se B. vyjádřit své přání dozvědět se více o análním sexu. Ze strachu, že ji*ho někdo odsoudí, napsal*a anonymní vzkaz s prosbou o informace o ochraně a praktikách spojených s análním stykem a položil*a jej na stůl vyučujícího. Vyučující vzkaz přečetl*a nahlas a uvedl*a, že není jeho*její prací o tom učit a že ten/ta, kdo vzkaz napsal*a, by se měl*a zeptat rodičů. 

Vhodnějším přístupem by bylo pokusit se na otázky odpovědět nebo přesměrovat B. (a třídu) na nějaké zdroje, které by byly přiměřené jejich věku, a vysvětlit věci, které by měly znát, pokud jde o bezpečnost, prevenci, ochranu a potěšení. Tím, že to nechal*a na nich, aby si to vyhledali sami, učitel*ka prosadil*a stigma kolem análního sexu a možná postavil*a B. (a další zainteresované studující) do zranitelné pozice, jelikož si musejí hledat informace sami, aniž by věděli, které zdroje jsou přiměřené jejich věku, jakým informacím mohou důvěřovat a s kým o tom mohou mluvit.

6.5.4. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

6.5.4.1. Vyhněte se vyvolávání pocitu hanby a rozšiřování mylných představ či mýtů

Předcházení šíření mýtů je důležitou součástí boření mylných představ ve výuce o bezpečnosti a sexuální rozmanitosti. Pokud o tomto tématu nemáte mnoho znalostí, zkuste si namísto vyvozování z vlastních domněnek prostudovat nějaké materiály na toto téma (pečlivě si ověřte zdroje). Až budete mít dostatek informací, vraťte se ke konverzaci. Tímto způsobem se můžete vyvarovat podporování mýtů nebo utvrzování stereotypů (například to, že anální sex se týká jen gayů) a můžete dospívající podpořit v tom, aby byli v otázce prevence a ochrany opatrní.

6.5.4.2. Nabídněte přístup k informacím

Ať už jste vyučující nebo rodič, pokud nemáte zkušenosti se sexuální výchovou, je možné, že se děti/dospívající budou cítit příliš trapně, než aby se vás ptali na otázky týkající se análního sexu. Účinným způsobem zajištění toho, aby se dostaly k informacím, které by mohly potřebovat, je zajistit, aby jim byly k dispozici kvalitní zdroje. Můžete dát dohromady seznam různých zdrojů, ze kterých mohou čerpat (blogy, sociální média, knihy, články atd.) a nabídnout jim, že s nimi proberete případné možnosti. Mezi tyto možnosti by mohla patřit beseda s odborníky, vyhledání webových stránek, které anonymně odpovídají na otázky (z pohledu vzdělávání), případně jakýkoliv jiný typ vzdělávání, který by odpovídal potřebám dítěte/dospívajícího.

6.5.4.3. Podporujte testování na pohlavně přenosné choroby a sexuálně přenosné infekce v rámci zdravotních prohlídek

U sexuálně aktivních dospívajících může podpora testování na pohlavně přenosné nemoci a pohlavně přenosné infekce pomoci destigmatizovat některé sexuální praktiky (např. anální sex) a může přispět k jejich zdravému sexuálnímu životu. Vzhledem k tomu, že diagnóza pohlavně přenosné nemoci nebo pohlavně přenosné infekce může mít dopad i na duševní zdraví, může normalizování testování a skutečnosti, že výskyt pohlavně přenosné nemoci může být součástí aktivního sexuálního života, přispět k pozitivnímu vnímání sexu a sexuálního zdraví.

6.5.5. REFERENCE

Gilmour, P. (2017). 5 anal sex myths that are totally wrong. Cosmopolitan. Retrieved from https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/sex/a12118612/anal-sex-myths/.

Hirst, J., Pickles, J., Kenny, M., Beresford, R., & Froggatt, C. (2022). A qualitative exploration of perceptions of anal sex: implications for sex education and sexual health services in England. Culture, Health & Sexuality, 1–15. Retrieved from https://doi.org/10.1080/13691058.2022.2037020.

Skyn (2017). LifeStyles, S. C. SKYN® Condoms Millennial Sex Survey Reveals Nearly 50% Of Respondents Sext At Least Once A Week. Www.prnewswire.com. Retrieved from https://www.prnewswire.com/news-releases/2017-skyn-condoms-millennial-sex-survey-reveals-nearly-50-of-respondents-sext-at-least-once-a-week-300401985.html.EFER/

Share this Doc

6.5. ANALNÍ SEX

Or copy link

CONTENTS