Learning platform

Learning platform

Docly

Příručka pro rodiny

Estimated reading: 2 minutes

Tato příručka byla vytvořena s cílem poskytnout rodinám informace a zdroje o otázkách souvisejících se sexuální výchovou jejich dětí ve věku od 9 do 15 let. Konkrétně si příručka klade za cíl poskytnout informace a materiály v oblasti prevence nevhodného genderového a sexuálního chování a sexuální výchovy od útlého věku. Hlavními obsahy, kterými se zabývá, jsou rovnost, sexuální rozmanitost, konsenzus a souhlas, péče o sebe, péče o druhé, láska a emoce, stereotypy a konzumace pornografie.

Jednotlivá témata příručky byla vypracována na základě vyčerpávajícího přehledu odborné literatury a za účasti různých zájmových skupin, a to díky spolupráci odborníků v této oblasti z nejrůznějších evropských zemí.

V dnešní společnosti stále přetrvává velká neznalost otázek souvisejících se sexuální výchovou, a to nejen ohledně jejich obsahu, ale také kdy je nejvhodnější o nich začít mluvit nebo jak k nim nejlépe přistupovat. Tato příručka pomůže rodinám při rozhodování o nejvhodnějším přístupu k sexuální výchově jejich dětí.

0. ÚVOD: ROZMANITOST A SEBEÚCTA / SEBEPOJETÍ / SEBE-HODNOTA
0. ÚVOD: ROZMANITOST A SEBEÚCTA / SEBEPOJETÍ / SEBE-HODNOTA

Download this section Lidská práva jsou práva, na která máme nárok z

1. IDENTITA(Y): ROZMANITOST SEXUALIT
1. IDENTITA(Y): ROZMANITOST SEXUALIT

Download this section Sexualita je mnohem rozmanitější a komplexnější fenomén než binární

3. SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ
3. SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ

Download this section Sexuální zdraví souvisí s tělesným i duševním zdravím a

4. NÁSILÍ
4. NÁSILÍ

Download this section Násilí bylo pravděpodobně vždy součástí lidské zkušenosti. V různých

5. KOMUNIKACE
5. KOMUNIKACE

Download this section

7. EVROPSKÉ ZÁKONY
7. EVROPSKÉ ZÁKONY

Download this section

8. SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ
8. SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ

Download this section Sexuální vývoj je komplexní proces, který zahrnuje emocionální, sociální,

9. VLIVY PROSTŘEDÍ
9. VLIVY PROSTŘEDÍ

Download this section Stereotypy nám umožňují interpretovat realitu prostřednictvím třídění skupin lidí,

10. SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
10. SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE

Download this section Dostupnost pornografie zejména pro mladé lidi (ale samozřejmě i

11. MIKROAGRESE
11. MIKROAGRESE

Download this section Mikroagrese (Nadal et al, 2017) se vyznačuje nenápadnými poznámkami,

Share this Doc
CONTENTS