Learning platform

Learning platform

Příručka pro vyučující

Odhadované čtení:2minut

Tato příručka byla vytvořena s cílem sloužit pedagogům jako referenční zdroj informací a zdrojů o otázkách souvisejících se sexuální výchovou dětí a dospívajících ve věku od 9 do 15 let. Konkrétně si příručka klade za cíl poskytnout informace a materiály v oblasti prevence nevhodného genderového a sexuálního chování a sexuální výchovy v hodnotách od útlého věku. Hlavními obsahy, kterými se zabývá, jsou rovnost, sexuální rozmanitost, konsenzus a souhlas, péče o sebe, péče o druhé, láska a emoce, stereotypy a konzumace pornografie.

Jednotlivá témata příručky byla vypracována po důkladném prozkoumání odborné literatury a za účasti různých zájmových skupin, a to díky spolupráci odborníků v této oblasti z různých evropských zemí.

V dnešní společnosti může být ve formálním vzdělávání stále nedostatek znalostí o otázkách souvisejících se sexuální výchovou, a to nejen o tom, co zahrnují, ale také o tom, kdy je nejvhodnější začít o nich ve třídě mluvit nebo jak k nim nejlépe přistupovat. Tato příručka pomůže pedagogům při rozhodování, jakým způsobem mohou přistupovat k některým otázkám souvisejícím se sexuální výchovou, které mohou být komplikované.

0. ÚVOD: ROZMANITOST A SEBEÚCTA / SEBEPOJETÍ / SEBE-HODNOTA
0. ÚVOD: ROZMANITOST A SEBEÚCTA / SEBEPOJETÍ / SEBE-HODNOTA

Lidská práva jsou práva, na která máme nárok z podstaty toho, že

1. IDENTITA(Y): ROZMANITOST SEXUALIT
1. IDENTITA(Y): ROZMANITOST SEXUALIT

Sexualita je mnohem rozmanitější a komplexnější fenomén než binární dělení na heterosexuální

3. SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ
3. SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ

Sexuální zdraví souvisí s tělesným i duševním zdravím a celkovou pohodou člověka

4. NÁSILÍ
4. NÁSILÍ

Násilí bylo pravděpodobně vždy součástí lidské zkušenosti. V různých podobách se s

8. SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ
8. SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ

Sexuální vývoj je komplexní proces, který zahrnuje emocionální, sociální, kulturní a fyzické

9. VLIVY PROSTŘEDÍ
9. VLIVY PROSTŘEDÍ

Stereotypy nám umožňují interpretovat realitu prostřednictvím třídění skupin lidí, kteří mají určité

10. SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
10. SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE

Dostupnost pornografie zejména pro mladé lidi (ale samozřejmě i dospělé) výrazně zvýšily

11. MIKROAGRESE
11. MIKROAGRESE

Mikroagrese (Nadal et al, 2017) se vyznačuje nenápadnými poznámkami, znevažováním a urážkami

Share this Doc

Příručka pro vyučující

Or copy link

CONTENTS