Learning platform

Learning platform

Docly

Příručka pro vyučující

Estimated reading: 2 minutes

Tato příručka byla vytvořena s cílem sloužit pedagogům jako referenční zdroj informací a zdrojů o otázkách souvisejících se sexuální výchovou dětí a dospívajících ve věku od 9 do 15 let. Konkrétně si příručka klade za cíl poskytnout informace a materiály v oblasti prevence nevhodného genderového a sexuálního chování a sexuální výchovy v hodnotách od útlého věku. Hlavními obsahy, kterými se zabývá, jsou rovnost, sexuální rozmanitost, konsenzus a souhlas, péče o sebe, péče o druhé, láska a emoce, stereotypy a konzumace pornografie.

Jednotlivá témata příručky byla vypracována po důkladném prozkoumání odborné literatury a za účasti různých zájmových skupin, a to díky spolupráci odborníků v této oblasti z různých evropských zemí.

V dnešní společnosti může být ve formálním vzdělávání stále nedostatek znalostí o otázkách souvisejících se sexuální výchovou, a to nejen o tom, co zahrnují, ale také o tom, kdy je nejvhodnější začít o nich ve třídě mluvit nebo jak k nim nejlépe přistupovat. Tato příručka pomůže pedagogům při rozhodování, jakým způsobem mohou přistupovat k některým otázkám souvisejícím se sexuální výchovou, které mohou být komplikované.

0. ÚVOD: ROZMANITOST A SEBEÚCTA / SEBEPOJETÍ / SEBE-HODNOTA
0. ÚVOD: ROZMANITOST A SEBEÚCTA / SEBEPOJETÍ / SEBE-HODNOTA

Download this section Lidská práva jsou práva, na která máme nárok z

1. IDENTITA(Y): ROZMANITOST SEXUALIT
1. IDENTITA(Y): ROZMANITOST SEXUALIT

Download this section Sexualita je mnohem rozmanitější a komplexnější fenomén než binární

3. SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ
3. SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ

Download this section Sexuální zdraví souvisí s tělesným i duševním zdravím a

4. NÁSILÍ
4. NÁSILÍ

Download this section Násilí bylo pravděpodobně vždy součástí lidské zkušenosti. V různých

5. KOMUNIKACE
5. KOMUNIKACE

Download this section

7. EVROPSKÉ ZÁKONY
7. EVROPSKÉ ZÁKONY

Download this section

8. SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ
8. SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ

Download this section Sexuální vývoj je komplexní proces, který zahrnuje emocionální, sociální,

9. VLIVY PROSTŘEDÍ
9. VLIVY PROSTŘEDÍ

Download this section Stereotypy nám umožňují interpretovat realitu prostřednictvím třídění skupin lidí,

10. SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
10. SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE

Download this section Dostupnost pornografie zejména pro mladé lidi (ale samozřejmě i

11. MIKROAGRESE
11. MIKROAGRESE

Download this section Mikroagrese (Nadal et al, 2017) se vyznačuje nenápadnými poznámkami,

Share this Doc
CONTENTS