Learning platform

Learning platform

6.4. POLYAMORIE

Odhadované čtení:15minut
  • Polyamorie je vztahová struktura stejně jako monogamie/otevřené vztahy/vztahová anarchie atd.
  • Základní myšlenkou polyamorie je možnost mít více milostných a/nebo sexuálních vztahů najednou.
  • Zdravé vztahy jsou založeny na jasné komunikaci, udržování a uplatňování hranic a přizpůsobování vztahů na základě vašich potřeb.
  • Polyamorie může být skvělým urychlovačem osobnostního růstu.

6.4.1. ÚVOD

Vztahy jsou založeny na osobní volbě (přátelství, milostné/sexuální vztahy atd.) a struktura, kterou si pro tyto vztahy zvolíte, bez ohledu na jejich typ, přímo souvisí s vašimi hodnotami a zásadami, které považujete za důležité pro život, který chcete žít. Tyto struktury vztahů mohou ovlivňovat váš každodenní život tím, že ovlivňují způsob, jakým vnímáte různé typy vztahů (citových i fyzických), a prostředí, které pro sebe vytváříte.

Mnoho sociálních pedagogů se domnívá, že prioritou je naučit děti budovat zdravé vztahy bez ohledu na to, zda jsou monogamní, nebo polyamorní (Poly Philia, 2022).

6.4.2. ROZVOJ TÉMATU

6.4.2.1. Zdravé vztahy

Polyamorie je vztahová struktura, která podporuje a podněcuje prozkoumávání vícenásobných vztahů, obvykle, ale ne pouze, romantických a/nebo sexuálních. Polyamorie zahrnuje kontakt se svými přáními a potřebami a osvojení si toho, jak je otevřeně sdělovat partnerovi/partnerce (partnerům/partnerkám). Normalizuje myšlenku, že je možný i jiný vývoj než v monogamním vztahu a že určité typy vztahů nečiní vztah více či méně hodnotným.

Přátelé/spolupracovníci mohou být stejně hodnotní jako romantičtí partneři a typ vztahu neurčuje jeho „vážnost“ (Poly Philia, 2022). Polyamorní vztahy nejsou omezeny na určité typy vazeb, které jsou zařazeny do škatulek (manžel/ka, přítel, spolupracovník atd.). Naopak se přizpůsobují potřebám zúčastněných osob a mohou mít mnoho různých podob, jako je společné rodičovství, společné bydlení, sexuální přátelství, romantické přátelství atd. Nejsou definovány společenskými hodnotami, ale hodnotami a přáními lidí, kteří jejich vztah spoluutvářejí.

I když polyamorie může být pro některé lidi skvělou volbou, záleží opravdu na konkrétním člověku. Mějte na paměti, že vaše smýšlení/priority a přání se mohou časem změnit.

6.4.2.2. Nastavte si jasné hranice se svými protějšky

Protože nikdo neumí číst myšlenky (což je dobře), je zásadní naučit se stanovovat a sdělovat své hranice v jakémkoliv vztahu, ale v polyamorních strukturách to může mít velmi důležitý význam, protože do nich může být zapojeno více osob. Hranice jsou pravidla, která si stanovujete pro sebe a pro své interakce s lidmi, abyste ochránili svou duševní a/nebo fyzickou pohodu. Diskuze o tom, co definujete jako hranice a jak byste chtěli, aby byly vaše hranice respektovány, je velmi cenná (zejména na začátku vztahu).

6.4.2.3. Set clear boundaries with your partner(s)

Because no-one is a mind reader (and they should not be), learning how to set and communicate your boundaries is essential in any kind of relationship but can have a valuable impact on polyamorous structures because more people could be involved. Boundaries are guidelines that you place for yourself and for your interactions with people in order to protect your mental and/or physical wellbeing. Discussing what you define as a boundary and how you would like your boundaries to be respected is of great value, especially in the beginning of relationships.

6.4.2.4. Vztahy na míru

Výhodou polyamorních vztahů je, že vám umožňují uspokojovat vaše potřeby způsobem, který by pro vás dříve nemusel být dostupný. Často se má za to, že romantické a sexuální vztahy jsou buď stejné, nebo že by měly jít dohromady jako jeden balík, když lidé začínají nový vztah. I když to může být v některých případech pravda, nabízí polyamorie možnost prozkoumat romantické a sexuální vztahy i samostatně. Člověk tak může mít partnery, s nimiž je sexuálně aktivní, ale s nimiž by nechtěl „chodit“, a naopak. Jsou lidé, se kterými můžete mít sexuální chemii, ale které byste neviděli jako romantické partnery, třeba proto, že máte odlišné názory na život, nebo proto, že nemáte kapacitu na romantický vztah.

Ať už je důvod jakýkoliv, jde o to, aby se o vztahu a vzájemných očekáváních diskutovalo. Rovněž je důležité, aby se na nich obě strany dohodly. Možnost otevřeně hovořit o tom, co od osoby stojící před vámi očekáváte, vás zbavuje tlaku chtít a/nebo žádat to, aby jedna osoba naplnila všechny vaše potřeby.

Po sdělení svých potřeb se společně rozhodnete o typu vztahu a s ním spojených hranicích. 

Každý má právo přizpůsobit si svůj vztah tak, jak uzná za vhodné. Vzhledem k výše uvedenému lze uvažovat o dvou hlavních strukturách, které vám mohou pomoci mít trochu jasno:

  • Oba/obě polyamorní

Pokud jsou oba/obě zúčastnění polyamorní, mohou svobodně prozkoumat jakýkoliv druh romantického, sexuálního nebo přátelského vztahu s jinými partnery. Hloubce vztahu ani typu vztahu se meze nekladou. Není však nutné ani povinné mít více než jeden vztah jakéhokoliv typu. Jelikož jsou oba/obě polyamorní, dohodli se na tom, že budou mít tuto svobodu. Nicméně nikdo z nich nemusí nutně mít jakýkoliv typ vztahu, pokud o něj nestojí nebo má pocit, že na něj nemá kapacitu. Jde o princip a o otevřenost myšlence mít více než jeden vztah (sexuální, romantický atd.).

  • Mono-polyamorie

Mono-polyamorie je struktura, ve které je jeden z partnerů monogamní, zatímco druhý je polyamorní. Tato struktura může být rovnocenně uspokojivá a přizpůsobená potřebám zúčastněných osob. Při praktikování tohoto typu polyamorie je jeden ze zúčastněných lidí monogamní z vlastní volby a druhý je polyamorní, opět z vlastní volby. Nejdůležitější je, že se na tom vzájemně shodnou.

Může to být možnost pro lidi, kteří mají pocit, že mají kapacitu pouze na jeden vztah. 

I když se někomu může zdát, že jedna z těchto struktur je pro něj v určitém životním období vhodnější, není pevně daná po celou dobu trvání vztahu. Mohou se měnit a přizpůsobovat potřebám všech zúčastněných. Pokud byla mono-polyamorie pro někoho vhodnou volbou ve stresujícím období jeho života, může v méně stresujícím období přejít na strukturu, kde jsou oba partneři polyamorní, například pokud chce objevovat a zkoumat různé typy vztahů s jinými lidmi. Klíčem k polyamorii je komunikace a schopnost se přizpůsobit. 

Přestože je každý vztah svým způsobem jiný a každý nový člověk přispívá do vašeho života způsobem, jakým nikdo před ním, snažte se vyhnout tomu, abyste lidi vnímali jako stroje na uspokojování svých potřeb.

6.4.2.5. Management zdrojů

Polyamorie vyžaduje upřímnost a plánování zdrojů. Zatímco láska je neomezený zdroj, čas a energie ne, takže polyamorie vyžaduje hodně otevřené a upřímné komunikace o zdrojích a dostupnosti, které člověk může nabídnout a/nebo přijmout. Je důležité, abyste byli upřímní sami k sobě i ke svým (potenciálním) partnerům/partnerkám v tom, kolik můžete do tohoto spojení skutečně investovat.

6.4.2.6. Akcelerátor růstu

Je běžné, že lidé uvnitř polyamorní komunity vnímají polyamorii jako urychlovač osobnostního růstu. Vzhledem k tomu, že polyamorie může zahrnovat spoustu způsobů adaptace, nutí vás vystoupit ze své komfortní zóny a může vás postavit do mnoha situací, které jste nikdy předtím nezažili. Může zahrnovat spoustu zkoumání a situací, se kterými byste se v jinak strukturovaném vztahu nesetkali. Proto vyžaduje hodně sebeuvědomění a také to, aby každý v takovém typu vztahu dokázal otevřeně sdělit své potřeby a preference. Čím více toho o sobě víte, tím lépe dokážete vyjádřit, co potřebujete, co vám vyhovuje a co byste chtěli uvnitř vztahu změnit. Protože okolnosti vás mohou tlačit k tomu, abyste se přizpůsobili o něco rychleji než v monogamní struktuře, může to způsobit, že se o sobě mnohé dozvíte rychleji, a tím se urychlí proces vašeho osobnostního růstu.

6.4.2.7. Boření mýtů

Některé z nejčastějších mylných představ při učení/praktikování polyamorie jsou:

  • „Polyamorie je výmluvou pro podvádění”

Podvádění je porušení určité domluvy. Může k němu dojít v jakémkoliv typu vztahu (monogamní, polyamorní, otevřený atd.) a zahrnuje skrývání informací, nepoctivost a/nebo jednání, které nebylo dohodnuto. Polyamorní lidé mohou podvádět také tehdy, pokud skrývají vztah, který mají s někým jiným , pokud skrývají své city nebo pokud praktikují určité věci, na kterých se dohodli, že je praktikovat nebudou. Polyamorie tedy neomlouvá podvádění. Naopak otevírá prostor pro upřímnou komunikaci tím, že jasně vyjádří své potřeby, například pokud lidem ve vztahu něco chybí nebo pokud mají pocit, že by se něco mělo změnit. Podtrhuje potřebu diskutovat s partnerem/partnerkou (partnery) o tom, co definují jako podvádění a zda se tato definice za určitých okolností mění. 

  • „Polyamorní lidé nejsou ochotni/připraveni zavázat se jednomu partnerovi/partnerce.”

Polyamorie může zahrnovat závazek k více lidem, což automaticky vylučuje myšlenku, že polyamorní lidé nejsou připraveni zavázat se jednomu partnerovi. Být polyamorní neznamená, že nejste připraveni na závazky – znamená to pouze to, že byste rádi prozkoumali různé typy vztahů a závazků s různými lidmi. Tím, že máte více vztahů, se násobí i potřeby a hranice, které byste měli brát do úvahy (protože každý člověk má své vlastní potřeby), což znamená, že může růst i úroveň daného závazku.

  • „Polyamorní lidé jsou hypersexuální či chamtiví”

Obecně se má za to, že někteří lidé se rozhodnou pro polyamorii, protože jim jeden partner nedokáže uspokojit jejich sexuální potřeby. Zatímco pro některé to může být pravda, pro jiné to může být zcela zcestné prohlášení. Polyamorie otevírá možnost mít více sexuálních vztahů. Existují však také asexuální polyamorní lidé nebo lidé, kteří jednoduše nechtějí/nezakládají svůj vztah na sexuálním spojení.

– 6.4.3. DISKRIMINAČNÍ SITUACE K TÉMATU –

L. je 15 let a rozhodl*a se, že se před svými přáteli přizná k polyamornímu vztahu. Svým přátelům se svěřil*a, že zkouší různé typy vztahů, aby zjistil*a, který z nich pro něj*ni může fungovat, protože si uvědomil*a, že představa monogamie ho*ji vůbec neláká. Říkal*a, že během posledního roku, když všichni mluvili o vztazích, si buď přáli exkluzivitu, nebo mluvili o žárlivosti. L. se nedokázal*a ztotožnit ani s jednou z těchto možností. Poté, co si něco málo přečetl*a o jiných typech vztahů, dospěl*a k názoru, že by mu*jí možná pomohlo nedávat vztahům nálepku, ale ve skutečnosti ho*ji to spíš mátlo. Rozhodl*a se tedy, že zkusí být polyamorní. Některé jeho*její přátele to zaujalo, zatímco jiní se začali od L. distancovat, protože se báli, že by L. mohl*a chtít něco mít se všemi z nich. 

To je běžná mylná představa o polyamorii, která může být pro polyamorní lidi velmi škodlivá, protože je redukuje na počet známostí, které mají, a tyto známosti a lidi objektivizuje. Kromě toho také šíří mylné informace.

To, co byste v tomto případě mohli udělat jako vyučující nebo rodiče, je nejprve se o polyamorii vzdělávat. Díky tomu budete moci vést rozhovor z informovaného hlediska a nebudete se spoléhat na to, že vás polyamorní osoba bude vzdělávat a přinášet všechny informace na stůl. Můžete zkusit navést řeč na rozhovor se svým  dítětem/dospívajícím a zjistit, zda se cítí příjemně, když se chce svěřit. Pokud ne, pokuste se respektovat jeho*její prostor a přání. Existuje však několik věcí, které by mohly procesu pomoci.

Jako vyučující byste se mohli pokusit nabídnout přístup k informacím a normalizovat různé vztahové styly prostřednictvím své výuky. Toho lze dosáhnout sdílením webových stránek/blogů/dalšího informačního obsahu se svými žáky, výběrem témat, která se týkají příkladů nemanželských vztahů/veřejných a/nebo historických osobností nebo dokonce používáním nemanželských struktur při vytváření imaginárního obsahu (jako je kontext matematické úlohy nebo rámec pro vyprávění příběhu).

6.4.4. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

6.4.4.1. Vyhněte se utvrzování mylných představ

Vzhledem k tomu, že naše myšlení je utvářeno prostředím a obsahem, který konzumujeme, je důležité se o daném tématu vzdělávat dříve, než o něm začneme hovořit nebo jej uplatňovat. Tím se vyhneme utvrzování mylných představ. Toho můžete dosáhnout moudrým výběrem obsahu a tím, že se budete průběžně informovat.

6.4.4.2. Informace o polyamorii čerpejte od polyamorních osob

Chceme-li se něco dozvědět o polyamorii (a jiných nenormativních praktikách), je opravdu důležité vybírat si zdroje s rozvahou. Učit se od lidí, kteří polyamorii zažívají a rozhodli se pro ni jako pro svůj životní styl nebo vztahovou strukturu, by mohlo být přínosnější jak pro vás, tak pro polyamorní komunitu. Sledováním obsahu vytvořeného polyamorními osobami získáváte přístup jak k logickým a racionálním principům, které tvoří základ polyamorie, tak k osobním zkušenostem, pocitům a zvládání emocí lidí, kteří ji prožívají, což vám může pomoci se vyvarovat některých jejich chyb, případně se z nich poučit. Sledováním tvůrců polyamorního obsahu navíc také podporujete šíření informací konstruktivním a osvětovým způsobem, protože se vyhýbáte šíření dezinformací nebo upevňování stereotypů a mylných představ.

6.4.5. REFERENCE

Poly Philia (2022). Frequently Asked Questions. Poly Philia. Retrieved from https://www.polyphilia.blog/faq.

Share this Doc

6.4. POLYAMORIE

Or copy link

CONTENTS