Learning platform

Learning platform

Už jste si prohlédli naše příručky? Napište nám, co si o tom myslíte!

Příručka pro rodiny

Tato příručka byla vytvořena s cílem poskytnout rodinám informace a zdroje o otázkách souvisejících se sexuální výchovou jejich dětí ve věku od 9 do 15 let. Konkrétně si příručka klade za cíl poskytnout informace a materiály v oblasti prevence nevhodného genderového a sexuálního chování a sexuální výchovy od útlého věku. Hlavními obsahy, kterými se zabývá, jsou rovnost, sexuální rozmanitost, konsenzus a souhlas, péče o sebe, péče o druhé, láska a emoce, stereotypy a konzumace pornografie. Jednotlivá témata příručky byla vypracována na základě vyčerpávajícího přehledu odborné literatury a za účasti různých zájmových skupin, a to díky spolupráci odborníků v této oblasti z nejrůznějších evropských zemí. V dnešní společnosti stále přetrvává velká neznalost otázek souvisejících se sexuální výchovou, a to nejen ohledně jejich obsahu, ale také kdy je nejvhodnější o nich začít mluvit nebo jak k nim nejlépe přistupovat. Tato příručka pomůže rodinám při rozhodování o nejvhodnějším přístupu k sexuální výchově jejich

Více ...

Příručka pro vyučující

Tato příručka byla vytvořena s cílem sloužit pedagogům jako referenční zdroj informací a zdrojů o otázkách souvisejících se sexuální výchovou dětí a dospívajících ve věku od 9 do 15 let. Konkrétně si příručka klade za cíl poskytnout informace a materiály v oblasti prevence nevhodného genderového a sexuálního chování a sexuální výchovy v hodnotách od útlého věku. Hlavními obsahy, kterými se zabývá, jsou rovnost, sexuální rozmanitost, konsenzus a souhlas, péče o sebe, péče o druhé, láska a emoce, stereotypy a konzumace pornografie. Jednotlivá témata příručky byla vypracována po důkladném prozkoumání odborné literatury a za účasti různých zájmových skupin, a to díky spolupráci odborníků v této oblasti z různých evropských zemí. V dnešní společnosti může být ve formálním vzdělávání stále nedostatek znalostí o otázkách souvisejících se sexuální výchovou, a to nejen o tom, co zahrnují, ale také o tom, kdy je nejvhodnější začít o nich ve třídě mluvit nebo jak k nim

Více ...