Learning platform

Learning platform

Označuje násilí, při němž je pachatelem i obětí tentýž dotyčný, rozděluje se na sebepoškozování a sebevraždu.

Share This Article