Learning platform

Learning platform

Vägivald, mille puhul vägivallatseja ja ohver on üks ja sama isik ning jaguneb enesevigastuseks ja enesetapuks.

Share This Article