Learning platform

Learning platform

Je to sociální vyjádření genderové identity osoby včetně používání jména, zájmen, oblečení, účesu, chování, hlasu nebo tělesných znaků.

Share This Article