Learning platform

Learning platform

este expresia socială a identității de gen a unui individ, inclusiv utilizarea numelui, a pronumelor, a îmbrăcămintei, a tunsorii, a comportamentului, a vocii sau a caracteristicilor corporale.

Share This Article