Learning platform

Learning platform

Gender je mnohorozměrným konstruktem, který má psychologický, sociální a behaviorální rozměr, zahrnuje genderovou identitu a genderové vyjadřování. Někdy se setkáváme s pojmem „sociální pohlaví“, protože jeho význam nevztahujeme k nějaké biologické danosti, ale k tomu jaké vlastnosti společnost a příslušná kultura lidem přisuzuje na základě jejich genderové identity.

Share This Article