Learning platform

Learning platform

v českém kontextu se pohlavím myslí a) biologické pohlaví, tedy to, jaké pohlavní orgány, chromozomy nebo složení hormonů máme; b) úřední pohlaví, tedy údaj na rodném listu a jiných dokladech nebo c) přeneseně pohlavní orgány.

Share This Article