Learning platform

Learning platform

Je přesvědčení, podle něhož genderové identity vycházejí z biologického základu, a jsou tak v průběhu času stabilními kategoriemi, které se nemohou měnit, a tvoří tak pevný a přirozený soubor vlastností.

Share This Article