Learning platform

Learning platform

credință care afirmă că identitățile de gen se bazează pe un substrat biologic și, prin urmare, sunt categorii stabile în timp, care nu pot suferi mutații sau schimbări, formând astfel un set de atribute fixe și naturale.

Share This Article