Learning platform

Learning platform

Projevují se nepřímými, distancovanými a sociálně přizpůsobivějšími formami předsudků, které jsou vyvozovány z obhajoby vlastních tradičních hodnot skupiny spolu s představou, že by je určité skupiny nerespektovaly.

Share This Article