Learning platform

Learning platform

Jsou považovány za úmyslné. Jejich záměrem je ublížit prostřednictvím urážek, vyhýbavého chování nebo záměrně diskriminačního jednání.

Share This Article